don_heath 092812

Royal Swedish Chapter At Hunting Fair Tomorrow

29 September
Kl 12.00-17.00
Quality Airport Hotell, Eurostop, Arlanda Stad (intill E4:an)
Gratis parkering & Fri Entré

don_heath 092812
Don Heath from Norma Ammunition will conduct a seminar on ammunition for the “Big Five” at the Safari Hunters Fair tomorrow.

Årligen anordnas ett antal jaktmässor i Sverige med en mycket bred och generell inriktning av jakt i framförallt Sverige, vilket är en självklarhet om man vill nå och tillmötesgå den stora delen av den svenska jägarkåren. Dock har en tydlig trend visat sig att allt fler svenska jägare visat intresse för jakt utomlands. Det här har kunnat märkas bland annat på att antalet utställare med inriktning av jakt utomlands klart ökat på de senaste årens jaktmässor.

Den 29 september kommer Afrikanska kompaniet, Royal Swedish SCI Chapter, samt Kudu Adventure Safaris tillsammans med ett antal företag och föreningar att genomföra en mässa med specialinriktningen jakt i Afrika. Mässan genomförs på Quality Airport Hotel Arlanda konferenscenter (Eurostop). Den centrala placeringen av mässan ger mässbesökare bra reseförbindelser och likaså bra parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till konferenscentret.

Tanken med den här typen av mässa är att fånga upp de kunder som har ett mer gediget intresse av jakt i Afrika, samt att för dem ge dem möjlighet att köpa, fråga och diskutera allt som rör jakt i Afrika. Det vill säga allt från resor, kläder, vapen, ammunition, konservatorsarbeten, föreningar med mera. Kort sagt kunden ges möjlighet att se hela paletten samlad under ett tak vid ett tillfälle.

I den större salen kommer samtliga utställare förevisa sina produkter etc. I den mindre lokalen i direkt anslutning till den större salen, kommer det att genomföras kortare föredrag och produktförevisningar.

Program

12.00 – 12:15 Mässan öppnas
12:15 – 13.00 Kaliberval och ammunition för Big 5, Dr. Don Heath, Norma

Don Heath, född och uppvuxen på en farm i Zimbabwe, arbetar på Norma sedan 4 år tillbaka och bor i Arvika. Åren 1986-1998 var Don Senior Ecologist, Zimbabwe Department of National Parks & Wildlife Management. Under hans tidiga år inom nationalparksförvaltningen jobbade han inte bara med forskning, utan också antitjuvjakts operationer mitt under det pågående kriget i dåvarande Rhodesia. 1992 blev Don allvarligt skadad under en nattlig eldstrid med tjuvjägare. Åren 2001-2010 var Don även chefsexaminator för Zimbabwe Professional Hunters & Guides Association.
13.15- 14.00 Kuduland Adventure Safaris, Alex Duvenhage
Kudu Adventure Safaris startade sin verksamhet i Sydafrika 2004. Efterhand har de jaktarrangemang som erbjuds utökats till att även gälla Zimbabwe. Alex Duvenage är ägare och tillika PH i företaget Kudu Adventure Safaris. Alex och hans team av PH har flera års erfarenhet som PH av ”big game hunting” inklusive ”big five hunting”. Kudu Adventure Safaris marknadsförs framförallt i Sverige och USA.
14:15 – 15:00 Rödpunktsikten för storviltsjakt, Aimpoint AB
15: 15- 15:45 RSC Safari Club International, Ordf Anders Engström
15:45 – 16:15 Sv bågjägarförbundet

17.00 Mässan stänger

The Royal Swedish Chapter will participate in tomorrow’s hunting fair.

Safari Hunters Fair genomförs i konferenscentret som tillhör Quality Airport Hotel. Konferenscentret ligger i Eurostop köpcenter sydligaste del. Du kan gå in på www.qualityarlandastad.com. Det kommer även finnas skyltar som markerar var vi håller till. Likaså kommer konferenscentrets lobby att vara bemannad.

Leave a Reply